Het bijhouden van een plasdagboek

25 september 2020

Posted in Mens en gezondheid

In de loop van hun leven krijgen ontzettend veel vrouwen te maken met incontinentieproblemen. Bij de meeste van hen treden deze tijdens of na de menopauze op. Alhoewel veel vrouwen zich voor hun plasprobleem schamen -ze zijn immers de volledige controle over hun lichaam kwijt, zo redeneren ze- kunnen we niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om uw huisarts hiervoor te bezoeken. Er zijn namelijk voldoende behandelmogelijkheden. De arts zal uw plaspatroon goed willen onderzoeken. Hiervoor wordt doorgaans het plasdagboek ingezet. Dit noemen we ook wel het mictiedagboek.

Het nut van een plasdagboek

Vraagt uw huisarts u om een plasdagboek bij te houden, dan doet hij of zij dit vanwege de behoefte aan inzicht in hoe ernstig de klachten zijn. U noteert in het plasdagboek bijvoorbeeld hoe laat u heeft geplast, hoeveel u heeft geplast en of u wellicht incontinent bent geweest. De ernst van de klachten spelen, net als hun patroon, een belangrijke rol bij het bepalen van de juiste behandelmethode. Bovendien kan het plasdagboek na een bepaalde behandeling worden gebruikt om na te gaan of uw klachten daadwerkelijk zijn verminderd.

Hoe houdt u een plasdagboek bij?

Het bijhouden van een plasdagboek duurt meestal enkele dagen. Maximaal een dag of drie is voor een huisarts of een specialist al voldoende om een goed beeld van uw plasproblemen te vormen. U begint meteen na het opstaan met het invullen van uw plasdagboek door het eerste toiletbezoek te noteren. Elke toiletbezoek dat daarna volgt, noteert u eveneens in het dagboek. Ook wanneer u ’s nachts gaat. Heeft u een (plotselinge) sterke aandrang of verliest u urine? Ook dat is belangrijk om in het mictiedagboek te noteren. Het bijhouden van een plasdagboek is het makkelijkst op dagen waarop u thuis bent.

Het meten van de hoeveelheid urine

Uw huisarts zal geïnteresseerd zijn in de hoeveelheid urine die u bij elk toiletbezoek plast. Dit kunt u opmeten met behulp van een maatbeker. Misschien heeft u nog wel een oude maatbeker in uw keuken staan die u daarvoor kunt gebruiken. De hoeveelheid urine noteert u in millimeters in het dagboek. U kunt de urine daarna gewoon weer terug in het toilet gooien en wegspoelen. U maakt het uzelf gemakkelijker door voor deze taak een zo breed mogelijke maatbeker te gebruiken.

Het vastleggen van uw eet- en drinkpatroon

Sommige huisartsen zullen u ook vragen uw eet- en drinkpatroon vast te leggen. Dit omdat inmiddels al een tijd bekend is dat bepaalde producten blaasirritatie veroorzaken en zo de plasproblemen kunnen triggeren of verergeren. Van cafeïne bevattende dranken zoals koffie, thee en energiedrankjes weten we dit bijvoorbeeld. Maar ook koolzuurhoudende dranken kunnen een dergelijk ongewenst effect teweegbrengen. Wat voedselinname betreft, zien we vaak dat kruiden boosdoeners zijn.

Een plasdagboek helpt het bepalen van de juiste behandelmethode

Het correct bijhouden van een plasdagboek helpt in belangrijke mate de plasklachten te verklaren. Pas wanneer we weten van welke vorm van incontinentie er sprak is, kan er ook gericht aan worden gewerkt. Mogelijke behandelmethoden die hierop zouden kunnen volgen zijn blaastraining, bekkenbodemfysiotherapie en medicatie. Ook bestaan er andere behandelvormen. Uw huisarts of specialist zal altijd met de ‘lichtste’ aanpak beginnen om na te gaan in hoeverre dit zijn vruchten afwerpt zonder behandelingen met een grotere impact uit te voeren.

Het gebruik van hulpmiddelen bij incontinentie

Met welke vorm van incontinentie u ook te maken heeft en van welke intensiteit er ook sprake is, dankzij de vele hulpmiddelen die er vandaag de dag bestaan, hoeft incontinentie geen negatieve impact op uw dagelijks leven te hebben. Wereldwijd wordt TENA Lady door vrouwen met plasproblemen het vaakst gebruikt. Een prettig bijkomend voordeel is dat deze materialen ook makkelijk te verkrijgen zijn. U koopt ze gewoon in de supermarkt of bij de drogist. Is er bij u sprake van urineverlies? Dan is de kans bovendien groot dat (een deel van) het materiaal vergoed wordt door uw verzekering.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn